Behind the Scenes of Hyperforce

Behind the Scenes of Hyperforce, an incremental evolution of Salesforce

Phía sau cánh gà của việc cải tổ, cách tân hạ tầng của platform B2B, B2C lớn nhất thế giới sau 2

Tại technology conference lớn nhất thế giới vào tháng 9/2021 Bret Taylor có thông báo Salesforce launched thành công hạ tầng mới gọi là Hyperforce. Vậy Hyperforce là gì?

Trải qua 2 thập kỷ từ văn phòng nhỏ đặt tại nhà Benioff CEO của Salesforce vào năm 1999 nền tảng SaaS đầu tiên trên thế giới ra đời chạy trên 1 đống server với Internet, LAN Cable chẳng chịt. Một hạ tầng chuyên biệt bảo mật cao nhưng tình mở rộng thấp . Bạn nghĩ sao nếu như 1 ngày khách hàng của Salesforce truyền qua lại 2.6 tỷ marketing messages, tạo mới 4 triệu leads, và log lại 19.7 triệu customer service conversations ? Server, hạ tầng tự build nào có thể đáp ứng được tốc độ truyền tải, gia tăng và load thông tin như thế ?

"Change or Die" chính là câu hỏi cần trả lời với đội ngũ engineer của Salesforce muốn duy trì và mở rộng nền tảng SaaS, AI, Marketing, Customer 360 for everyone. Chính vì thế thay vì thay vì đi 1 mình Salesforce quyết định bắt tay với mấy ông lớn Public Cloud như Google, Amazon, Microsoft để mở rộng hạ tầng cho platform SaaS, Paas của mình. Thay vì run trên chính nền tảng của mình giờ Salesforce có thể run trên bất kỳ nên tảng Cloud Pulic nào trên thế giới mà vẫn đảm bảo được 4 yếu tố sau đây. Immutable Infrastructure, Multi-Availability-Zone Design, a Zero Trust, Infrastructure as Code, Clean Slate

1>Immutable Infrastructure (Nền tảng bất biến) Tài nguyên trong Hyperforce bao gồm containers, services, networks, etc. Là những tài nguyên bất biến. Điều này có nghĩa là khi tài nguyên đã có sẵn, thay vì thực hiện các bản vá hoặc thay đổi trực tiếp trong môi trường production Salesforce sẽ thay thế nó hoàn toàn bằng phiên bản cập nhật. Phương pháp này duy trì trạng thái có thể dự đoán được bằng cách loại bỏ sự thay đổi cấu hình của các chi tiết liên quan khi 1 loại tài nguyên thay đổi.

2>Multi-Availability-Zone Design(Tính khả dụng cao) Salesforce tận dụng nhiều vùng khả dụng Availability Zones (AZ) trong public clouds để đảm bảo tính sẵn sàng cao . Tài nguyên máy tính (như services or data storage) được triển khai trên ít nhất ba vùng khả dụng đặt trong region xác định, đủ gần sự gần gũi về mặt địa lý để hoạt động như một hệ thống duy nhất, nhưng được tách biệt rõ ràng về vật lý để chúng không phải chịu tác động giống nhau khi có bất kỳ lỗi gì xảy ra đối hệ thống điện, điều hòa không khí, kết nối mạng, v.v. Mô hình này cho phép các dịch vụ chịu được lỗi không thường xuyên không thể tránh khỏi (như phần cứng ) sự cố, hoặc gián đoạn nguồn điện)

3>Zero Trust “Không bao giờ tin tưởng tuyệt đối, hãy luôn xác minh thường xuyên” Với Hyperforce, Salesforce đã chuẩn hóa tất cả các phương pháp bảo mật tốt nhất của mình, đảm bảo chúng được áp dụng tự động và nhất quán. Kiến trúc Zero Trust có nghĩa là không có quyền truy cập ngầm vào các tài nguyên trong hệ thống, ngay cả từ các thành phần khác . Trên hết, Salesforce sử dụng nguyên tắc ít đặc quyền nhất để đảm bảo những người vận hành cần tiếp cận sản xuất có được quyền truy cập đó theo cách linh hoạt, đúng lúc (JIT), với mức đặc quyền phù hợp và tự động xóa truy cập đó sau một khoảng thời gian cho phép.

4>Infrastructure as Code Trong Hyperforce, thay vì để đội ngũ vận hành trực tiếp chỉnh sửa cấu hình hoặc chạy các tác vụ thiết lập thủ công, Salesforce quản lý cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng metadata artifacts rõ ràng được giữ dưới sự kiểm soát của source control. Điều này làm giảm nguy cơ tạo ra một lỗ hổng hoặc lỗi của con người và nó đảm bảo rằng các thay đổi đối với cơ sở hạ tầng tuân theo cùng một vòng đời như bất kỳ phần nào khác trong qui trình sản xuất hệ thống phần mềm bao gồm: xác thực, đánh giá ngang hàng, kiểm tra tự động, dàn dựng và triển khai từng bước.

5>Clean Slate Thông thường nhiều công ty thực hiện cách tiếp cận theo phương châm "nâng lên và và xê dịch" để chạy trên đám mây công cộng; họ thực hiện các thay đổi tối thiểu cần thiết cho phần mềm của họ để có thể chạy nó trong cơ sở hạ tầng đám mây công cộng. Tuy nhiên, từ đầu dự án Hyperforce, Salesforce đã thực hiện một cách tiếp cận khác. Với kinh nghiệm tích lũy hơn hai thập kỷ trong triển khai vận hành cơ sở hạ tầng hệ thống . Vì vậy, Hyperforce là cơ hội cho Salesforce nhìn lại, hình dung lại những hoạt động đó theo cách riêng của họ trền nền tảng cloud, với tính bảo mật và tính khả dụng không thể thỏa hiệp.Là nền tảng không thể thương lượng trong cách tiếp cận.

Vậy Hyperforce ra đời có ý nghĩa gì đối với khách hàng của Salesforce?

Hyperforce nâng cao tính sẵn dùng, qui mô mềm dẻo để cung cấp hiệu suất ở quy mô B2B và B2C, cung cấp sự tích hợp tin cậy, cung cấp dữ liệu cục bộ lưu trú và đảm bảo khả năng tương thích ngược.

Customer Success with Hyperforce

Die Hard Infrastructure

Public Cloud with Salesforce

Đào Trọng Huấn 表示を縮小 コメント

Posted in Apex, API Integration, Salesforce, Salesforce Academy, Vietnam Offshore on Mar 31, 2022