Salesforce Academy

 • Behind the Scenes of Hyperforce

  Posted in Apex, API Integration, Salesforce, Salesforce Academy, Vietnam Offshore on Mar 31, 2022

  Behind the Scenes of Hyperforce, an incremental evolution of Salesforce

  Phía sau cánh gà của việc cải tổ, cách tân hạ tầng của platform B2B, B2C lớn nhất thế giới sau 2

  Tại technology conference lớn nhất thế giới vào tháng 9/2021 Bret Taylor có thông báo Salesforce launched thành công hạ tầng mới gọi là Hyperforce. Vậy Hyperforce là gì?

  Trải qua 2 thập kỷ từ văn phòng nhỏ đặt tại nhà Benioff CEO của Salesforce vào năm 1999 nền tảng SaaS đầu tiên trên thế giới ra đời chạy trên 1 đống server với Internet, LAN Cable chẳng chịt. Một hạ tầng chuyên biệt bảo mật cao nhưng tình mở rộng thấp

 • Learning Of The day

  Posted in Salesforce, Salesforce Academy on Mar 18, 2022

  Learning Of The day

  Salesforce Knowledges

 • Salesforce Training Courses

  Posted in Salesforce Academy on Dec 09, 2021

  Course: Salesforce Certified Platform Developer I

  ◆ You will be able to pass your Platform Developer 1 exam.

  ◆ Understand the Salesforce data model and query languages.

  ◆ Learn about Apex triggers and best practices for writing triggers

  ◆ You will learn about DML statements, Database Methods, Salesforce Object Search Language (SOSL), Salesforce object Query Language (SOQL).

  ◆ You will learn about Triggers, Test classes, Debugging

  ◆ They will become masters of APEX programming

  ◆ Jump start your career in Salesforce Development.

  ◆ This course covers everything you need to know to become Salesfo...